ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Σας ενημερώνουμε ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019
δεν υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα.

*

Επιθυμώ να λάβω την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Γραφείο Διαχείρισης
Smik Ιntelligent Living

Ρήγα Φεραίου 94
4ος όροφος
Τ.Κ.:26221, Πάτρα
Τηλ.: 2610.225262
Fax:  2610.223038
Email: